Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı:

Aktif

Destek Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
Aktiflik Durumu: Aktif
Son Başvuru Tarihi: Sürekli Aktif

• KOBİ’ler
• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler

  • Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmeleri yurt dışına açmak ve KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmaktır.
  • Proje en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
  • Destek üst limiti 300.000 TL’dir.
  • Proje destek oranı % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. Yerli malı belgeli yazılım kullanılması halinde söz konusu kalem için geri ödemesiz destek oranına % 15 eklenmektedir.
  • İşletmeler bu destekten sadece bir kez yararlanabilmektedir.
  • İşletmeler başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olmalıdır.
  • İşletmenin başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • İmalat sektörü veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösterenler hariç işletmelerin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olmaları gerekmektedir.
  • Proje kapsamında 90.000 TL’ye kadar personel giderleri, 50.000 TL’ye kadar teçhizat-donanım giderleri, 50.000 TL’ye kadar yazılım giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (tanıtım) giderleri, 150.000 TL’ye kadar hizmet (yurt dışı fuar ve seyahat) giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (test/analiz ve belgelendirme) giderleri ile 100.000 TL’ye kadar diğer hizmet alım giderleri (eğitim/danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, ihracata konu ürününün veya ürün numunesinin nakliye giderleri ve diğer hizmet alımı giderleri) karşılanmaktadır.
  • Proje başvurusu en az 2 proje gider grubundan (personel, yazılım, teçhizat donanım ve hizmet) oluşmalıdır.

Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.

KOSGEB İl Müdürlükleri

İhracat yapmak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, size yardımcı olacak tüm yapıya ve deneyime sahibiz. İdeal çözümü bulacağız ve birlikte ürününüz veya hizmetiniz için bir İhracat & İthalat planı oluşturacağız.

Akredite Kobi Danışmanlık Ofisi

6. Seviye
Paylaş:
Scroll to Top