Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelgemize İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Soru 16. Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat
kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap 16. Sigorta acentaları tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup
faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir.
Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana
sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak
kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak
sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen
görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir
örneği eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine
gönderilecektir.
Soru 17. Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf mıdır?
Cevap 17: Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması
süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine
getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır.
Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde
bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi
dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine
yönelik hizmet sunabileceklerdir.
Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu
faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma
kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır.
Soru 18. 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri
için emekliler bankalara gidebilecek mi?
Cevap 18: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan
emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

 • Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
  2/4
 • TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde
  kendi grubuna denk

gelen sürede kullanmak,

 • Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
 • Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,
  kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri
  sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
  Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede gelişgidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.
  Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere
  salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin
  koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık
  bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir.
  Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış
  saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.
  Soru 19. Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl
  ulaştırılacak?
  Cevap 19: Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek
  engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına
  uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle
  yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar
  hariç olmak üzere;
 • Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,
 • Sosyal destek ödemesinde ise 765.852,
  hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal
  Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.
  5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek
  ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki
  toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal
  destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli
  aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.
  Soru 20. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl
  davranmalılar?
  Cevap 20: Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak
  hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk birimlerince gerekli
  kolaylıklar sağlanacaktır.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla
sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak,
kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel
fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için
götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette
bulunabileceklerdir.
Soru 21. Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası
seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?
Cevap 21: Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın
kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa
çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma
araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge
istenilmeyecektir.
Soru 22. Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
Cevap 22: 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin,
şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını
dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları ve gittikleri
yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama
getirilmeyeceği belirtilmişti.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık
faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası
seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile
sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin
belgesi istenilmeyecektir.
Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS
kayıt belgesi, güzergah ve zaman kontrolü yapılarak izin verilecektir.
Soru 23. At yarışı organizasyonlarına katılmak amacıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve
diğer çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
Cevap 23: At yarışları müsabakalarının icra edilmesine devam edildiğinden organizasyonun
yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek
görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı
4/4
illerde düzenlenen organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf
tutulacaktır.
Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey
Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği eş zamanlı olarak
Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecektir.

Paylaş:
Scroll to Top