İhracat Dolaşım Belgeleri

İhracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 […]

İhracat Dolaşım Belgeleri Devamı »