conclusion of the contract, handshake, trade

Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve
esaslar

Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Devamı »