conclusion of the contract, handshake, trade

Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve
esaslar