Sicil Hizmetlerimiz

Sicil Esnaf ve Sanatkar Sicili, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 67. Maddesi gereği ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde ve sadece il merkezinde, o ilin tümünü kapsayan ve il sınırları içinde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerin tutulduğu ve kamu güvenine haiz bir kayıt düzenidir. Esnaf ve sanatkar sicil işlemleri, 5362 sayılı Kanunun 68.Maddesi, Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunun 507 sayılı Kanunun sicile ilişkin hükümlerine aykırı olmayan ticaret siciline ilişkin 26 – 40 ıncı maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

1- Meslek Tescili ve Yeni Kayıt İşlemi İçin Gerekli Evraklar

a- Kişinin kimlik fotokopisi ,
b- Bir adet fotoğraf,
c- Vergi levhasının fotokopisi
d- Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

2- Tadil (Adres, Unvan ve Ad-Soyad Değişiklikleri ) İşlemi İçin Gerekli Evraklar

a- Sicil tasdiknamesi aslı,
b- Vergi levhasının fotokopisi
c- Soyad değişikliğinde mahkeme kararı

3- Terkin (Kayıt Silme) İşlemi İçin Gerekli Evraklar

a- Sicil tasdiknamesi aslı,
b- Vergi Dairesinden terk edildiğine dair yazı,
c- Kişinin kendisi veya vekili (vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi ile).
d- Oda kapanış belgesi.

Paylaş:
Scroll to Top