Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri

Tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekildebulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19)
salgınının, halksağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arasıteması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

İlgi (a) Genelgemiz ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava
ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, ilgi (c) ve (ç) Genelgelerimiz ile bahse konu kısıtlamanın süresi 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmış ve ilgi (d) Genelgemiz ile Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon,
Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının belirtilen 24 ilimizde 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs
2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak devamı kararlaştırılmıştı.

Şehir girişçıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, 11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen
artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1 Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ v e Trabzon illerinde şehir girişçıkış kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü
saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır.
2 Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir girişçıkış
kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ v e Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, şehir giriş/çıkış kısıtlaması devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Sayı : 89780865-153-E.7808
Konu : Şehir GirişÇıkış Tedbirleri
Tarih: 11/05/2020

İlgi : a) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz.
b) 04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelgemiz.
c) 18.04.2020 tarihli ve 7007 sayılı Genelgemiz.
ç) 03.05.2020 tarihli ve 7494 sayılı Genelgemiz.
d) 04.05.2020 tarihli ve 7517 sayılı Genelgemiz.

Süleyman SOYLU
Bakan

Paylaş:
Scroll to Top