E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası

Sayı: 57849259-846.01-9/18
Konu: E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası
Tarih: 01.02.2022

Birlik ve Federasyonlara 2022/18 Sayılı Genelge

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Anılan Tebliğe göre;

  • Brüt satış hasılatı veya satışları toplamı 2021 yılında 4 milyon TL, 2022 ve takip eden yıllarda 3 milyon TL ve üzerinde olanlar;
  • Her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışı gerçekleştirenlerden 2020 veya 2021 yıllarından birinde 1 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı veya satışları olanlar 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 ve takip eden yıllarda ise 500 bin TL ve üzerinde brüt satış hasılatı veya satışları olanlar, takip eden yılın Temmuz ayı başında;
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlardan, 2020 veya 2021 yıllarından birinde 1 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı veya satışları olanlar, 1 Temmuz 2022 tarihinde; 2022 ve takip eden yıllarda 500 bin TL ve üzerinde brüt satış hasılatı veya satışları olanlar ise takip eden yılın Temmuz ayı başında;
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri 1 Temmuz 2022 tarihinde, faaliyete yeni başlayan otel ve konaklama işletmeleri ise, işe başladıkları tarihi takip eden dördüncü ayın başında e-fatura kullanmak mecburiyetindedir.
  • Aynı tebliğ ile, 30 bin TL ve üzerindeki satışlarda (vergi mükellefi olanlara yapılan satışlarda 5 bin TL) e-arşiv fatura kullanma mecburiyeti 5 bin TL ve üzerindeki satışlarda (vergi mükellefi olanlara yapılan satışlarda 2 bin TL) olarak değiştirilmiştir. Bir başka ifadeyle, vergi mükellefi olanlara 2 bin TL, diğer müşterilere 5 bin TL ve üzerindeki satışlarda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren e-arşiv fatura kullanmak zorunludur.

Detaylı bilgi için dokümanı buradan indir.

Paylaş:
Scroll to Top