ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Birlik ve Federasyonlara 2022/12 Sayılı Genelge
Sayı: 54826179-918.01-7/12
Konu:ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
Tarih: 21.01.2022

Bilindiği üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun’la kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kapsam içine alınmıştır.

Bu kapsamda; “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kişilerce çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. Çalışanlara verilecek temel eğitimlerin, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde, her çalışan için düzenlenmesi; eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (ÇASGEM) tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında interaktif uzak eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Böylelikle; “Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 8 saat, kişi başı 6 TL. + %18 KDV, “Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” 12 saat, kişi başı 7,5 TL. + %18 KDV eğitim bedeliyle ÇASGEM tarafından uzaktan eğitim şeklinde verilebildiği bildirilmiştir. Söz konusu eğitimlerden yararlanmak için ÇASGEM’e resmi yazı ile talepte bulunulması ve eğitim programının ortaklaşa planlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte; diğer eğitim duyurularına ve ÇASGEM’in tüm yayınlarına ücretsiz olarak www.casgem.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Detaylı bilgi için dökümanı buradan indir

Paylaş:
Scroll to Top