Birliklere 2021 / 84 Sayılı Genelge

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 18.05.2021 tarih ve E.115959 sayılı yazıda; “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen “kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle kuyumcuların” ve “taşınmaz ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin – diğer bir deyişle emlakçıların” kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı açısından yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla ülke genelinde bir anket çalışması başlatıldığı,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanabilen söz konusu anketin doldurulması için bazı yükümlülerin işyerlerinde ziyaret edildiği ve anketi dolduracakları yönünde taahhütname imzalatıldığı, ayrıca tüm yükümlülerin elektronik tebligat adreslerine e-posta gönderilerek, verilen süre içerisinde anketi doldurmalarının talep edildiği, ancak gelinen aşamada verilen süre dolmasına rağmen anketin yükümlülerin büyük çoğunluğu tarafından henüz doldurulmadığı belirtilmekte,

Bu kapsamda, Konfederasyonumuz çatısı altında bulunan meslek odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren kuyumcu ve emlakçıların söz konusu anketi en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar doldurmaları gerektiğine ilişkin uyarılmaları talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza bildirilmesi hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

Not: Esnaf ve sanatkarlarımız ankete dair sorularını anket@masak.gov.tr adresine gönderebilirler.

Tarih: 21.05.2021
Sayı : 84970893-421.02-177/84
Konu : FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi

Paylaş:
Scroll to Top