Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı.

İzlemekte zorlananlar için, her iki Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetlenmiştir.

  1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
  1. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması
Başvuru süresi sonu31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
  1. İnceleme sonucu salınan vergiler
Başvuru süresiİhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.
Ödeme süresiİlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.
  1. Matrah artırımı
Başvuru süresi sonu31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleriAzami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022
  1. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler
Başvuru süresi sonu31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği. İlk taksit Eylül/2021 olmak üzere birer ay atlamalı.
  1. Muhasebe düzeltmeleri
a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması
Bildirim ve kayıt süresi sonu31 Ağustos 2021
Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanıBildirimin verildiği ay.
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresiKDV beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması
Fatura düzenleme süresi sonu31 Ağustos 2021
Hesaplanan KDV ödeme süresiHesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.
c)   Kasa hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu31 Ağustos 2021
Ödeme süresi sonu% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
d)  Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu31 Ağustos 2021
Ödeme süresi sonu% 3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
  1. Varlık barışı
İşlemTarih
Yurt dışı varlıklarBanka veya aracı kurumlara bildirim30 Haziran 2021
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferBildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması30 Haziran 2021
Yurt içi varlıklarVergi dairesine beyanı30 Haziran 2021
Yasal defterlere kayıt30 Haziran 2021

Paylaş:
Scroll to Top