Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği (EUROMED)

Asıl amacı bütün Akdeniz havzasındaki benzer kuruluşlar arasında sağlanacak diyalog vasıtası ile işbirliğinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması olan Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği,

· KOBİ’lerin ilgili temsil kuruluşları ile uluslararası diyalogu artırmak,

· AB’nin desteğini teşvik edici potansiyel olasılıkları değerlendirmek,

· Akdeniz havzasının ekonomik yönü hakkındaki çalışmaları değerlendirmek amacıyla

Akdeniz Bölgesi lehine Avrupa önceliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede 29-30 Haziran 2007 tarihinde Tunus’ta yapılan AB ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin katıldığı ilk toplantıda yeni kurulan oluşumun yararını vurguladıklarını belirten üyeler, öncelikle birlik faaliyetlerini yönetmek üzere yönetim kadrolarını oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda ortak bir basın toplantısı düzenlenerek, 11-12 Eylül 2007 tarihinde Bari/ İtalya’da son şeklini vermek ve organlarını belirlemek üzere Akdeniz Sanatkâr İşletmeleri ve KOBİ Toplulukları projesinin nihai toplantısının yapılacağı belirtilmiştir.

Bu toplantıda TESK’in Birliğe üyeliğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabii olduğu bildirilmiştir. EUROMED’den gelen Birliğe katılım daveti, söz konusu iznin alınabilmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmiş ve Bakanlığın izni üzerine, Akdeniz Sanatkâr İşletmeleri ve KOBİ Toplulukları Birliğine üyeliğimiz hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli iznin alındığı Birliğe resmen bildirilmiştir.

İtalya Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu- Confartigianato tarafından “ Avrupa –Akdeniz KOBİ Topluluğu” birliğinin resmi tüzüğünü görüşmek amacıyla 17 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen toplantıda, Tüzük Senedi Euro-Med Topluluğunun altı kurucu üyesi tarafından imzalanmıştır. Kuruluşun resmen onaylanması anlamına da gelen Tüzük Senedi İtalya Fransa, Romanya, Türkiye ve Tunus temsilcilerinin katılım ile, Libya tarafından ise toplantıya katılım sağlanmaksızın imzalanmıştır.

2011 Nisan ayında yapılan Genel Kurul toplantısında 2008-2011 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN EUROMED Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir. Toplantıda ayrıca topluluğun gelişimi için neler yapılması gerektiği tartışılmış ve Kuzey Afrika ülkeleri ile daha yakın işbirliğine girilmesi gerektiği mutabakatına varılmıştır.

Paylaş:
Scroll to Top